Предузетници Багрдана

Листа

 1. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА АЛЕXМИX, БАГРДАН
 2. ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА РАЛЕ КОСТИЋ РАНКО ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, СЕЛО БАГРДАН
 3. ГОРАН СПАСОЈЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА АГРАРАЦ ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА, БАГРДАН ББ, ЈАГОДИНА
 4. ДАРКО ПЕТРОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕТРОВИЋ ‘81, БАГРДАН
 5. КАТАРИНА ВЕЉКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНИ ФРИЗЕРСКО КОЗМЕТИЧКИ САЛОН КВК, БАГРДАН
 6. МАРКО ХРЖИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАНИА, БАГРДАН
 7. МИЛОВАН КОСТИЋ ПР, САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА ЦОЛЕ, БАГРДАН
 8. НЕНАД ЈЕРЕМИЋ ПР, САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА CHAMELEON 035, БАГРДАН
 9. САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА И АГЕНЦИЈА ДЕКИ МОМЧИЛО WELLMANN ПР ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 10. САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА МБМ БОБАН МИЛЕНКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 11. САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА МИНКА БРАНКО ПЕТРОВИЋ ПР БАГРДАН
 12. САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА ОЛГА ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 13. САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА СЛАТКО СРЦЕ ГОРИЦА СТЕВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 14. САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКО-КОМИСИОНА РАДЊА М-МА  СЛАЂАНА МИТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 15. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА И ТРГОВИНА МАЛИ ЧИП ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 16. САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ДАЦА РИСТИЋ ДАНИЈЕЛА ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 17. САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА НИЏА БИЉАНА ТОДОРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 18. САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ЧАРШИЈА МИЛОРАД ЂУРЂЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БАГРДАН, ЈАГОДИНА
 19. САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКО ЗАНАТСКА РАДЊА РЕЉА РЕЉА ЈОВАНОВИЋ ПР ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 20. САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ЕЛИТТЕ ЦВЕТКОВИЋ СВЕТЛАНА ПРЕДУЗЕТНИК БАГРДАН
 21. САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ЛОЦО МИРОСЛАВ ЈОКСИМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 22. САМОСТАЛНА УСЛУЖНА ЗАНАТСКА РАДЊА НАПРЕДАК СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР ПР ЈАГОДИНА, БАГРДАН
 23. ФРИЗЕРСКА РАДЊА САЛОН НИЏА НИКОЛА ТАНАСИЈЕВИЋ ПР ЈАГОДИНА, БАГРДАН


Подаци о предузетницима

Пуно пословно име

АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА АЛЕXМИX, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ

Претежна делатност

4331 Малтерисање

Матични број

62267356

ПИБ

106785918

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275575

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА РАЛЕ КОСТИЋ РАНКО ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, СЕЛО БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

РАНКО КОСТИЋ

Претежна делатност

4520 Одржавање и поправка моторних возила

Матични број

55933880

ПИБ

102965383

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)64 2319596

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

ГОРАН СПАСОЈЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА АГРАРАЦ ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА, БАГРДАН ББ, ЈАГОДИНА

Име оснивача као део пословног имена

ГОРАН СПАСОЈЕВИЋ

Претежна делатност

4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Матични број

55016585

ПИБ

101325282

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275793

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

ДАРКО ПЕТРОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕТРОВИЋ ‘81, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

ДАРКО ПЕТРОВИЋ

Претежна делатност

4520 Одржавање и поправка моторних возила

Матични број

61263195

ПИБ

103343679

Улица

//

Поштански број

35204

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)64 1236783

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

КАТАРИНА ВЕЉКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНИ ФРИЗЕРСКО КОЗМЕТИЧКИ САЛОН КВК, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

КАТАРИНА ВЕЉКОВИЋ

Претежна делатност

9602 Делатност фризерских и козметичких салона

Матични број

61577475

ПИБ

106256440

Улица

БАГРДАН/

Поштански број

35204

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)60 6164477

Телефон 2

+381 (0)35 275535

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

МАРКО ХРЖИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАНИА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

МАРКО ХРЖИЋ

Претежна делатност

5630 Услуге припремања и послуживања пића

Матични број

61536663

ПИБ

106211497

Улица

БАГРДАН/

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)63 7538971

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

МИЛОВАН КОСТИЋ ПР, САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА ЦОЛЕ, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

МИЛОВАН КОСТИЋ

Претежна делатност

1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача

Матични број

62307188

ПИБ

106832437

Улица

БАГРДАН/

Поштански број

35204

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)64 0796770

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

НЕНАД ЈЕРЕМИЋ ПР, САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА ЦХАМЕЛЕОН 035, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

НЕНАД ЈЕРЕМИЋ

Претежна делатност

1812 Остало штампање

Матични број

61330275

ПИБ

106515565

Улица

БАГРДАН/

Поштански број

35204

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)60 7606000

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА И АГЕНЦИЈА ДЕКИ МОМЧИЛО WЕЛЛМАНН ПР ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

МОМЧИЛО WЕЛЛМАНН

Претежна делатност

8121 Услуге редовног чишћења зграда

Матични број

60924031

ПИБ

105272571

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)64 5026649

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА МБМ БОБАН МИЛЕНКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

БОБАН МИЛЕНКОВИЋ

Претежна делатност

4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Матични број

60849641

ПИБ

105199866

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275068

Телефон 2

+381 (0)64 2929508

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА МИНКА БРАНКО ПЕТРОВИЋ ПР БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

БРАНКО ПЕТРОВИЋ

Претежна делатност

812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

Матични број

55933227

ПИБ

102826172

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

 

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА ОЛГА ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ

Претежна делатност

2370 Сечење, обликовање и обрада камена

Матични број

56808612

ПИБ

104070130

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275262

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА СЛАТКО СРЦЕ ГОРИЦА СТЕВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

ГОРИЦА СТЕВАНОВИЋ

Претежна делатност

1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача

Матични број

60318298

ПИБ

104571143

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 232241

Телефон 2

+381 (0)63 7557216

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКО-КОМИСИОНА РАДЊА М-МА  СЛАЂАНА МИТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

СЛАЂАНА МИТИЋ

Претежна делатност

9521 Поправка електронских апарата за широку употребу

Матични број

55879249

ПИБ

102769724

Улица

Багрдан/

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 242659

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА РАДЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА И ТРГОВИНА МАЛИ ЧИП ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ

Претежна делатност

9329 Остале забавне и рекреативне делатности

Матични број

55878749

ПИБ

102649573

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)63 2319596

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ДАЦА РИСТИЋ ДАНИЈЕЛА ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

ДАНИЈЕЛА РИСТИЋ

Претежна делатност

4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама

Матични број

56686533

ПИБ

103464175

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275-311

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА НИЏА БИЉАНА ТОДОРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

БИЉАНА ТОДОРОВИЋ

Претежна делатност

4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама

Матични број

56808639

ПИБ

104013633

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275-791

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ЧАРШИЈА МИЛОРАД ЂУРЂЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БАГРДАН, ЈАГОДИНА

Име оснивача као део пословног имена

МИЛОРАД ЂУРЂЕВИЋ

Претежна делатност

4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Матични број

51846117

ПИБ

101325299

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275525

Телефон 2

+381 (0)35 275267

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКО ЗАНАТСКА РАДЊА РЕЉА РЕЉА ЈОВАНОВИЋ ПР ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

РЕЉА ЈОВАНОВИЋ

Претежна делатност

4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Матични број

62005076

ПИБ

105707811

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)63 7273155

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ЕЛИТТЕ ЦВЕТКОВИЋ СВЕТЛАНА ПРЕДУЗЕТНИК БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВИЋ

Претежна делатност

5630 Услуге припремања и послуживања пића

Матични број

55598312

ПИБ

101325311

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275550

Телефон 2

+381 (0)35 275394

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ЛОЦО МИРОСЛАВ ЈОКСИМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

МИРОСЛАВ ЈОКСИМОВИЋ

Претежна делатност

5610 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Матични број

60847827

ПИБ

105188358

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)64 1817666

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

САМОСТАЛНА УСЛУЖНА ЗАНАТСКА РАДЊА НАПРЕДАК СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР ПР ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ

Претежна делатност

812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

Матични број

54668007

ПИБ

101731485

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

 

Телефон 2

 

Е-пошта

 

 

Пуно пословно име

ФРИЗЕРСКА РАДЊА САЛОН НИЏА НИКОЛА ТАНАСИЈЕВИЋ ПР ЈАГОДИНА, БАГРДАН

Име оснивача као део пословног имена

НИКОЛА ТАНАСИЈЕВИЋ

Претежна делатност

9602 Делатност фризерских и козметичких салона

Матични број

61944907

ПИБ

105830664

Улица

//

Поштански број

 

Место

Багрдан

Општина

Јагодина

Телефон 1

+381 (0)35 275549

Телефон 2

+381 (0)64 9132308

 

Е-пошта

 

 

Comments