Душан Томић, песник из Багрдана

"Економиста по образовању, лирик и сањар по вокацији, Душан Томић , живи у варошици поред Мораве у Багрдану, а ради у Јагодини и већ дуже од две деценије бележи стихове.Усамљеност, контемплативност и наглашени лиризам с једне стране и стварност, какву доживљава с друге стране, су два пола једне исте космогоније којом је омеђена ова необична, и добрим делом, аутентична поетика."
Бајо Џаковић, из предговора збирци песама Плави анђео
8. септембра 2001. у Јагодини
Збирка песама "Плави анђео" у ПДФ формату је на линку.

Душан Томић: Плави анђео ‎(збирка песама)‎

Embed gadget


Comments